a

Privacy

   Privacy

Arti Grafiche Bertaggia preko sluzbenog predstavnika, a to je Vlasnik tretmana, sa sjedistem sluzbeno u Saonara-i (PD), Viale Veneto br.30, prema clanu 13 Kodeksa sto se odnosi na zastitu osobnih podataka, Odredba Lgs.30.06.2003. br.196 (nadalje naznacen kao “Kodeks Privacy”), izvjestava Vas da ispunjenjem i upucenjem objavljenog formulara (form-a) na ovoj web stranici smatra / podrazumijeva da se moze imati uvid u Vase osobne podatke i njihov tretman.

 

Svrha tretmana
Osobne podatke koje pružaju korisnici koji ispunjavaju i šalju obrazac objavljen na ovoj web stranici kontrolor podataka će upotrijebiti za odgovor na zahtjev za informacijama ili podršku koju je uputio korisnik.
Obvezna ili neobavezna priroda pružanja podataka i posljedice odbijanja odgovora.
Davanje traženih osobnih podataka strogo je potrebno da biste poslali zahtjev za informacijom ili podršku i, stoga, dobili odgovor.
Ako ne dostavi tražene podatke, zainteresovanoj će strani biti nemoguće poslati obrazac i dobiti ono što se traži.

 

Metode obrade
Arti Grafiche Bertaggia osobne će podatke obrađivati osobe odgovorne i menadžeri (formalno identificirani) koji će koristiti alate i potpornje (papir i / ili IT), pogodne za jamčenje njihove sigurnosti i povjerljivosti.
Subjekti ili kategorije subjekata kojima se podaci mogu prenijeti i bilo koji opseg širenja podataka.
Podaci koje daju korisnici koji pošalju zahtjev za informacijom ili podrškom neće se objavljivati; podaci se mogu priopćiti trećim stranama samo ako i ako je potrebno za obradu zahtjeva za informacijom ili podrškom (na primjer, subjekti koji pripadaju prodajnoj mreži itd.)

 

Prava zainteresirane strane
S obzirom na svoje osobne podatke, svaka zainteresirana strana može ostvarivati prava predviđena čl. 7 Kodeksa (uključujući, posebno, pristup pristupu osobnim podacima koji se odnose na njega, zahtijevanje njihove ispravke, ažuriranja ili otkazivanja, kao i protivljenje njihovom postupanju iz opravdanih razloga), u granicama i pod uvjetima utvrđenima u Članku 8., 9. i 10. Kodeksa, uz jednostavnu komunikaciju s dolje potpisanom tvrtkom, e-poštom na adresu: info@bertaggia.it

 

Pojašnjenje o tretmanu
Prikupljene podatke obradit će Arti Grafiche Bertaggia sve dok je to neophodno da bi se odgovorilo na zahtjev za informacijama ili podršku koji mu je poslao korisnik.
U svakom slučaju, osobni podaci koji se ne trebaju čuvati u svrhe u koje se obrađuju bit će izbrisani ili transformirani anonimno, kako to zahtijeva zakon.

 

Popis menadžera
Između ostalog, Bertaggia Marco odgovoran je za obradu vaših podataka. Potpuni i ažurirani popis odgovornih za obradu podataka može se zatražiti izravno od Arti Grafiche Bertaggia e-poštom na gornjoj adresi.